บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น ได้เซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น ได้เซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น ได้เซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 4 แห่งได้แก่

1.บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)

2.บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

3.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) และ

4.บริษัท อาร์เอชบี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น เปิดจำหน่ายหุ้นราคาขายไอพีโอ ที่ 6 บาทต่อหุ้น เปิดจองตั้งแต่วันที่ 23-24 มีนาคม และ 27 มีนาคม พร้อม ดีเดีย์เข้าเทรดในตลาด mai วันที่ 3 เมษายน 2560 นี้