Archive for Category: ศูนย์ทันตกรรม BIDC

06 Apr 2017

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น ได้เซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น ได้เซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 4 แห่งได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) 2.บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) และ 4.บริษัท อาร์เอชบี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น เปิดจำหน่ายหุ้นราคาขายไอพีโอ ที่ 6 บาทต่อหุ้น เปิดจองตั้งแต่วันที่ 23-24 มีนาคม และ 27 มีนาคม พร้อม ดีเดีย์เข้าเทรดในตลาด mai วันที่ 3 เมษายน 2560 นี้

Read More