ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เด็นทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เด็นทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก Joint Commission International Accreditation (JCI) ของสหรัฐอเมริกา และเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับต้นๆของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่เคร่งครัดของ JCI การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก JCI เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า BIDC มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ รวมไปถึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ BIDC จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลและการรักษาในมาตรฐานระดับเดียวกันกับสถานบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง JCI ทั่วโลกมอบรางวัล